Sustainability Navigation

ขอต้อนรับสู่ฝ่ายบริการสนับสนุน Logitech

คัย์บอร์ด/ไมค์ - ปุ่มหรือแป้นทำงานผิดปกติ

หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเลขโทรศัพท์หลัก

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน

ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

ต้องการถามคำถามกับผู้ใช้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกันใช่หรือไม่ เข้าร่วมการสนทนา