ขอต้อนรับสู่ฝ่ายบริการสนับสนุน Logitech

Apple has released macOS Catalina 10.15. If you use Logitech Options, Presentation Software or Logitech Control Center (LCC) please update to the latest version on our Download page

Downloads

ค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ

คุณสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ตามชื่อ รุ่น หมายเลขชิ้นส่วน หรือกำหนดตำแหน่งของคุณโดยใช้หมวดหมู่ด้านล่าง

ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

ต้องการถามคำถามกับผู้ใช้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกันใช่หรือไม่ เข้าร่วมการสนทนา