Sustainability Navigation

k380 AS문의

Đã trả lời

Bình luận

1 bình luận

 • Bình luận chính thức
  Amogha A

  안녕하세요,

  문의해 주셔서 감사합니다. K380 키보드의 예비 키는 생산하지 않으며 로지텍은 수리 서비스를 제공하지 않으므로 보증 교체를 위해 가장 가까운 워크인 센터에 연락하시기 바랍니다.

  문안 인사,
  아모가
  로지 지원

  Thao tác bình luận Đường dẫn cố định

Vui lòng đăng nhập để lại bình luận.