Sustainability Navigation

g933 serialnumber

Đã trả lời

Bình luận

1 bình luận

 • Bình luận chính thức
  Kiran Kumar

  Hello Kuruma, 

  Thank you for contacting us! 

  You will find the 12 Digit serial number under the Left Earpad of the Headphones. You will have to remove the Left Earpad manually to check the serial number. 

  Regards, 
  Kiran Kumar V
  LogitechG Support 

  Thao tác bình luận Đường dẫn cố định

Vui lòng đăng nhập để lại bình luận.