Do tác động của các biện pháp an toàn và sức khỏe hoặc an toàn phòng ngừa, thời gian chờ đợi để hỗ trợ trực tiếp có thể tạm thời dài hơn thời gian thông thường và phản hồi có thể bị ảnh hưởng. Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn và hiểu biết của bạn về bất kỳ sự chậm trễ tạm thời nào trong dịch vụ khi chúng tôi làm việc để đảm bảo an toàn và phúc lợi của đội ngũ của chúng tôi.

WELCOME TO LOGITECH COMMUNITY FORUM

In order to protect your privacy, please do not post/share personal information or support incident information in the community.

Need more help?

CONTACT SUPPORT