Chào mừng đến với dịch vụ Hỗ trợ của Logitech

Apple has released macOS Catalina 10.15. If you use Logitech Options, Presentation Software or Logitech Control Center (LCC) please update to the latest version on our Download page

Downloads

TÌM SẢN PHẨM

Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm theo tên, số model hoặc số phụ kiện. Hoặc tìm sản phẩm của bạn bằng cách sử dụng danh mục bên dưới.

BẠN VẪN CẦN TRỢ GIÚP?

Bạn muốn hỏi người dùng khác có cùng câu hỏi về sản phẩm? Tham gia trò chuyện.