Chào mừng đến với dịch vụ Hỗ trợ của Logitech

Do tác động của các biện pháp phòng ngừa về sức khỏe và an toàn, thời gian chờ hỗ trợ trực tiếp tạm thời có thể lâu hơn bình thường và thời gian phản hồi có thể bị ảnh hưởng. Chúng tôi biết ơn sự kiên nhẫn của bạn và thấu hiểu mọi sự chậm trễ tạm thời về dịch vụ khi chúng tôi nỗ lực đảm bảo sự an toàn và khỏe mạnh cho đội ngũ của mình.

TÌM SẢN PHẨM

Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm theo tên, số model hoặc số phụ kiện. Hoặc tìm sản phẩm của bạn bằng cách sử dụng danh mục bên dưới.

BẠN VẪN CẦN TRỢ GIÚP?

Bạn muốn hỏi người dùng khác có cùng câu hỏi về sản phẩm? Tham gia trò chuyện.