Chào mừng đến với dịch vụ Hỗ trợ của Logitech

Do tác động của các biện pháp an toàn và sức khỏe hoặc an toàn phòng ngừa, thời gian chờ đợi để hỗ trợ trực tiếp có thể tạm thời dài hơn thời gian thông thường và phản hồi có thể bị ảnh hưởng. Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn và hiểu biết của bạn về bất kỳ sự chậm trễ tạm thời nào trong dịch vụ khi chúng tôi làm việc để đảm bảo an toàn và phúc lợi của đội ngũ của chúng tôi.

TÌM SẢN PHẨM

Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm theo tên, số model hoặc số phụ kiện. Hoặc tìm sản phẩm của bạn bằng cách sử dụng danh mục bên dưới.

BẠN VẪN CẦN TRỢ GIÚP?

Bạn muốn hỏi người dùng khác có cùng câu hỏi về sản phẩm? Tham gia trò chuyện.